Zoek op deze site:

Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog


8. Contact


 

Welkom bij het ICI

Het Inter-Cultureel Instituut

Het ICI verzorgt cursussen, trainingen, workshops en presentaties. Ook verricht het ICI (toegepast) onderzoek, (specialistische) coaching en adviseert profit, non-profit en (semi)overheidsorganisaties.

Het ICI is actief sinds 1982.
 
 

Prof. dr. David Pinto, expert migratie, inburgering en diversiteit, is de grondlegger van het ICI. Het instituut heeft diverse vestigingen. In zijn werk wordt Pinto ondersteund door deskundigen met diverse achtergronden voor wat betreft afkomst, studie en ervaring. Zij opereren thans vanuit hun eigen zelfstandige positie als zzp-er. De cursussen en trainingen van het ICI zijn gebaseerd op de theorie van Pinto over verschillen tussen mensen (op macro-, meso- én microniveau) en de door hem ontwikkelde methode hoe effectief om te gaan met deze verschillen (met behoud van ieders eigenheid). Dit is hét antwoord op het vraagstuk van diversiteit. Jan Marijnissen verwijst met zijn uitspraak voor de microfoon op 19 november 2006 (zie onder Autobiografie 'Typeringen door pers e.a.', onder 5 g) naar deze methode.

Onderzoeker-huisarts Hans Harmsen is ook hierop gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2003. Ook hieruit blijkt hoe praktisch en effectief deze methode is, voor iedereen. Het ICI en Pinto zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom de persoon en het Instituut op één en dezelfde website.

ATTENTIE: Op pagina 2b‘wat doet ICI’, staat aangegeven wat het ICI voor u kan betekenen: “Het ICI geeft cursussen en trainingen en verricht onderzoek. Ook verzorgen wij workshops en geven wij presentaties”. 
Daar, onder punt 4 rechts staat een PDF. Daar staat opzet, vorm, duur, inhoud en leerdoelen van onze trainingen. 


Een paar persoonlijke waarden:

 • Het grote plezier in het leven is doen wat mensen zeggen dat je niet kan doen.
  Walter Bagehot
 • Energie en passie zeggen meer dan leeftijd.
 • Jezelf kennen en accepteren is een voorwaarde voor het accepteren van anderen.
 • Zonder vrienden, maar ook zonder vijanden heeft het leven geen zin.
  (10e stelling in mijn proefschrift)
 • De mens is niet het schepsel van de omstandigheden. Omstandigheden zijn de creaties van de mens. Benjamin Disraeli (Nl. 1804-1881)
 • Wat ons niet doodt maakt ons sterker! Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Nietszche
 • Vallen is noch een ramp noch een schande. Blijven liggen is beide.
 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden


Home | Wat is ICI | Diversiteit Breed Simulatiespel | Structurentheorie | Toepassingen | Terugkomdag | Wat doet de ICI | Inburgeringscursussen | Theorie | Cursisten ervaringen | Boeken | Interculturele communicatie: Een stap verder | Samen verder | Interculturele communicatie theorie en praktijk | Artikelen | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Studie en Werk | Bestuurlijke ervaringen | Politieke ervaringen | Prominente ontmoetingen | Visie op integratie | Kort geding | Typeringen door pers e.a. | Weblog | Contact | ENGLISH » Home | What is ICI | What do we do | Wide Diversity Simulation | Structures theory | Applications | Reunion | Settling-in courses | Theory | Comments from our clients | Books | Intercultural communication: A step further | Forward together | Book reactions: Intercultural communication theory and practice | Articles | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Study and work | Governing experience | Political experience | Prominent meetings | Vision on integration | Press | Weblog | Contact